Mọi thông tin cá nhân khách hàng cung cấp tại Nyvape Store chỉ được sử dụng cho quá trình phục vụ quý khách được tốt hơn.

Thông tin về địa chỉ, số điện thoại của quý khách được dùng để phục vụ quá trình vận chuyển đơn hàng.

Nyvape Store cam kết không sử dụng thông tin của khách hàng để cung cấp cho bên thứ 3 nào khác ngoài đơn vị vận chuyển trung gian.

Trường hợp thông tin của khách hàng cho bên đơn vị vấn chuyển có xảy ra vấn đề, Nyvape chỉ đồng ý cung cấp thông tin khi có sự cho phép của chính chủ để đảm bảo quyền loại cho khách hàng.

Trường hợp quý khách cung cấp thông tin cho bên nào khác, chúng tôi không chịu trách nhệm trước những vấn đề phát sinh xảy ra.

Nyvape Store – Vape Podsystem Nha Trang.